Germaine op 't Roodt

Facilitator since September 24, 2016

Germaine op 't Roodt
Food4Soul
Henri van Gompelstraat, 21
Leopoldsburg, Limburg 3970 (Belgium)
P +32485696682

Biography

At the end of september 2016, I became a SoulCollage®facilitator after following a intensive training with Lucy Schaaphok at a beautiful place called Koningsteen in Kapelle-op-den-Bos in Belgium. Together with her assistent Angela and seven other beautiful ladies, I discovered the power of SoulCollage®.

In the past I followed a lot of other creative workshops that where great to get out of my mind and to relax. SoulCollage® however, was something that made me go instantly from my head to my heart and soul. So I am very happy to start giving workshops myself. 

 

Eind september 2016 werd ik een SoulCollage®facilitator na het volgen van een mooie, intensieve training met Lucy Schaaphok op een prachtige plaats genaamd Koningsteen in Kapelle-op-den-Bos in België. Samen met haar assistent Angela en zeven andere mooie dames ontdekte ik de kracht van SoulCollage®. In het verleden volgde ik een heleboel andere creatieve workshops die geweldig waren om uit mijn hoofd te gaan en te ontspannen. SoulCollage® is echter iets dat me meteen van mijn hoofd naar mijn hart en ziel doet gaan. Ik ben erg blij met deze erkenning om zelf workshops te kunnen geven.

http://www.food4soul.be/

Description of SoulCollage® work

I start doing SoulCollage® workshops from October 2016, at my place or on different locations in Limburg (Belgium) .

In combination with an other passion- pure and healthy food - SoulCollage® makes my life happy and healthy :-)

http://www.food4soul.be/

Sinds oktober 2016 start ik met het geven van workshops. Thuis of op andere locaties in Limburg, of eventueel daarbuiten. Ik zie het als een mooie combinatie met een andere passie van mij, nl wat gezonde en zuivere voeding met je doet. Ook dat is voeding voor je ziel. Letterlijk dan!

http://www.food4soul.be/

Personal work with own SoulCollage® cards

I make SoulCollage® cards when I had a beautiful experience that day, when I want to have a break for myself, when I see a few beautiful pictures in a magazine and I start thinking/ feeling: hey what will a card be with these pictures.... 

Sometimes I also pick a blind card to feel what the answer is that is hidden in the card, an answer to a difficult situation, or just for starting the day and be grateful about it.

They always show me the great wisdom I have in Myself. They show me trust, they give me information about my inner self and they are my guides. I love to watch my cards because they are all beautiful!

Check out my website: www.food4soul.be

Ik maak SoulCollage® kaarten na bijvoorbeeld een mooie ervaring die dag, wanneer ik een pauze wil voor mezelf of wanneer ik een paar mooie foto's in een tijdschrift zie en begin te denken / voelen: hey wat voor een kaartje zou dit kunnen worden met deze prenten ....

Soms neem ik een blinde kaart om te voelen welk antwoord de kaart me geeft op een moeilijke situatie, of gewoon om de dag te beginnen en dankbaarheid te tonen.

De kaarten  laten me steeds de grote wijsheid zien die ik in mezelf heb. Ze tonen me vertrouwen, ze geven mij informatie over mijn innerlijke zelf en ze zijn mijn gidsen. Ik ben dol op mijn kaarten, want ze zijn allemaal prachtig!

Neem eens een kijkje op mijn website: www.food4soul.be

Other Notes

I became a schoolteacher at the age of 40, but after five years I stopted teaching. Now I work in a library..between books, dvd's, cd's and magazines :-)

I hope to bring SoulCollage to children in their classes. On october 18th I followed the Online Masterclass MeCards4kids with Nancy Weiss. It was so touching to see and hear what Nancy realises with kids. She is such a lovely lady!

Ik behaalde mijn diploma van onderwijzers op de leeftijd van 40 jaar, maar na vijf jaar lesgeven stopte ik in het onderwijs, wegens geen jobzekerheid. Nu werk ik in een bibliotheek, tussen boeken, dvd's, cd's en tijdschriften :-)

Ik hoop dat ik SoulCollage® naar kinderen in hun klas kan brengen. Op 18 oktober volgde ik de Online Masterclass MeCards4kids met Nancy Weiss. Het was zo ontroerend om te zien en horen wat Nancy realiseert met kinderen. Ze is een mooie dame!

https://www.facebook.com/events/1646538825637215/