Laura Liu

Facilitator since September 11, 2014

Laura Liu
Business
2F-2, No. 362, Nanshi 2nd Street, Lin-kou
New Taipei City, T'ai-pei county 24466 (Taiwan)
P 886915254716

Biography

心靈拼貼指導員/培訓講師

和諧粉彩正指導師

禪繞畫教師

Ranger U 認證教師

中國心理諮詢師二級

兒童情緒教育管理師